Apaštalų darbų knyga

Paieška

Barnabo ir Sauliaus pašaukimas

24 Viešpaties žodis vis augo ir plito. 25 Barnabas ir Saulius, baigę savo užduotį ir pasiėmę su savimi Joną, vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės.