Evangelija pagal Luką

Paieška

Berniuko išgydymas

37 Kitą dieną, jiems besileidžiant nuo kalno, Jėzų pasitiko didelė minia. 38 Ir štai vienas vyras iš minios ėmė šaukti: „Mokytojau, meldžiu, pažvelk į mano sūnų: tai vienturtis. 39 Kai dvasia jį pačiumpa, jis staiga ima rėkti, o dvasia tąso jį, jog tas net putoja. Ji tik vargais negalais atstoja nuo jo, kone užkankindama. 40 Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie neįstengė“. 41 Tada Jėzus atsakė: „O netikinti ir sugedusi gimine! Kiek ilgai man reikės su jumis pasilikti ir jus kęsti?! Atvesk čia sūnų“. 42 Dar besiartinantį demonas jį parbloškė ir pradėjo tąsyti. Jėzus sudraudė netyrąją dvasią, išgydė berniuką ir atidavė jį tėvui. 43 Ir visi neteko žado dėl Dievo didybės.