Evangelija pagal Luką

Paieška

Didžiausias įsakymas

25 *Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 26 Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ 27 Tas atsakė: *Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o **savo artimą kaip save patį. 28 Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. *Tai daryk, ir gyvensi“.