Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzaus dievystės išpažinimas

18 Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“ 19 *Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti sako: prisikėlęs vienas senųjų pranašų“. 20 Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ *Petras atsakė: „Dievo Mesiju“. 21 Jėzus sudraudė juos, įsakydamas niekam to nepasakoti.