Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzaus gundymas

1 Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po dykumą 2 keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. 3 Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona“. 4 Jėzus jam atsakė: „Parašyta: *Žmogus gyvas ne viena duona!“
5 Tada velnias, pavedėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystes 6 ir tarė: „Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę; jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. 7 Taigi jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo“. 8 O Jėzus jam atsakė: „Parašyta:
*Viešpatį, savo Dievą, tegarbink
ir jam vienam tetarnauk!“
9 Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, 10 nes parašyta:
*Jis palieps savo angelams sergėti tave
ir dar:
11 *Jie nešios tave ant rankų,
kad neužsigautum kojos į akmenį“.
12 Jėzus jam atkirto: „Pasakyta:
*Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“
13 Visokius gundymus baigęs, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.