Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzaus kilmė

23 Jėzui buvo apie trisdešimt metų, kai jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, sūnaus Elio, sūnaus Matato, 24 sūnaus Levio, sūnaus Melchio, sūnaus Janajo, sūnaus Juozapo, 25 sūnaus Matatijo, sūnaus Amoso, sūnaus Naumo, sūnaus Heslio, sūnaus Nagajo, 26 sūnaus Maato, sūnaus Matatijo, sūnaus Semeino, sūnaus Josecho, sūnaus Jodos, 27 sūnaus Joananoh, sūnaus Resos, sūnaus Zorobabelioi, sūnaus Salatielioj, sūnaus Neriok, 28 sūnaus Melchio, sūnaus Adijo, sūnaus Kosamo, sūnaus Elmadamo, sūnaus Ero, 29 sūnaus Jėzaus, sūnaus Eliezero, sūnaus Jorimo, sūnaus Matato, sūnaus Levio, 30 sūnaus Simeono, sūnaus Judo, sūnaus Juozapo, sūnaus Jonamo, sūnaus Eliakimo, 31 sūnaus Melėjo, sūnaus Menos, sūnaus Matatos, sūnaus Natamol, sūnaus Dovydo, 32 sūnaus Jesės, sūnaus Jobedo, sūnaus Boazo, sūnaus Salosm, sūnaus Naasonon, 33 sūnaus Aminadabo, sūnaus Admino, sūnaus Arnio, sūnaus Esromoo, sūnaus Farop, sūnaus Judo, 34 sūnaus Jokūbo, sūnaus Izaoko, sūnaus Abraomo, sūnaus Tarosq, sūnaus Nachoror, 35 sūnaus Seruchos, sūnaus Ragaujot, sūnaus Falekou, sūnaus Ebero, sūnaus Salosv, 36 sūnaus Kainamo, sūnaus Arfaksadow, sūnaus Semo, sūnaus Nojaus, sūnaus Lamecho, 37 sūnaus Matūzaliox, sūnaus Henocho, sūnaus Jaretoy, sūnaus Maleleelioz, sūnaus Kainamoa, 38 sūnaus Enob, sūnaus Seto, sūnaus Adomo, kuris buvo Dievo.