Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzaus krikštas

21 Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, 22 ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: *„Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.