Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzaus mirtis

44 Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos, 45 saulei užtemus. Šventovės *uždanga perplyšo pusiau. 46 O Jėzus galingu balsu sušuko: „Tėve, *į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir su tais žodžiais numirė.
47 Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis!“ 48 Ir visa minia, susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi, mušdamasi į krūtinę.
49 Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir *moterys, jį atlydėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė.