Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzus apie savo kartą

31 Su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs? 32 Panašūs jie į vaikus, kurie susėdę prekyvietėje šaukia vieni kitiems:
‘Mes jums grojome, o jūs nešokote;
mes giedojome raudas, o jūs neverkėte’.
33 Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte: ‘Jis demono apsėstas’. 34 Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, jūs vėl sakote: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. 35 Bet išmintį pateisino visi jos vaikai“.