Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzus ir Belzebulas

14 Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demonui išėjus, nebylys prakalbėjo, ir minia stebėjosi. 15 Kai kurie žmonės sakė: *„Jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebulo galia“. 16 Kiti, mėgindami jį, *reikalavo ženklo iš dangaus. 17 Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė: „Kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta, ir namai grius ant namų. 18 Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė?! Jūs sakote mane išvejant demonus Belzebulo galia. 19 Jeigu jau aš išvarau juos Belzebulo galia, tai kieno galia išvaro jūsų sekėjain? Todėl jie bus jūsų teisėjai. 20 Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.
21 Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. 22 Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį.
23 *Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto.