Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzus vėl apie savo mirtį

31 Jėzus pasišaukė Dvylika ir tarė: „Štai mes einame į Jeruzalę, ir ten išsipildys visa, kas pranašų parašyta apie Žmogaus Sūnų. 32 Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. 33 Tie nuplaks jį ir nužudys, bet trečią dieną jis prisikels“. 34 Tačiau jie nieko nesuprato; tos kalbos prasmė jiems liko paslėpta, ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma.