Evangelija pagal Luką

Paieška

Kas didžiausias?

46 *Tarp mokinių kilo ginčas, kuris jų didžiausias. 47 Įžvelgęs jų širdies mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs 48 ir tarė: „Kas priima šį vaiką dėl manęs, priima mane, o *kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis“.