Evangelija pagal Luką

Paieška

Kiti pamokymai

16 Iki Jono buvo Įstatymas ir Pranašai; nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę, ir kiekvienas į ją veržiasi.
17 Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš Įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis.
18 Kiekvienas, kas atleidžia žmoną ir veda kitą, svetimauja. Ir kas veda vyro atleistąją, taip pat svetimauja.