Evangelija pagal Luką

Paieška

Levio pašaukimas

27 Išėjęs Jėzus pastebėjo muitininką, vardu Levisd, sėdintį muitinėje, ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ 28 Tasai viską palikęs atsikėlė ir sekė paskui jį.
29 Levis savo namuose iškėlė jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko didelis būrys muitininkų ir kitų svečių. 30 *Fariziejai ir jų Rašto aiškintojai murmėjo ir prikaišiojo jo mokiniams: „Kam jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais?“ 31 O Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. 32 Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių“.