Evangelija pagal Luką

Paieška

Marijos giesmė

46 O Marija prabilo:
*„Mano siela šlovina Viešpatį,
47 mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
48 nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
49 nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra jo vardas!
50 Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso.
51 Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
52 Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius.
53 Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
54 Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumąd,
55 kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
*Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.
56 Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.