Evangelija pagal Luką

Paieška

Mesijas ir Dovydas

41 Jėzus pats juos paklausė: „Kodėl sakoma, jog Mesijas esąs Dovydo sūnus? 42 Juk pats Dovydas Psalmių knygoje kalba:
*‘Viešpats tarė mano Viešpačiui:
Sėskis mano dešinėje,
43 aš patiesiu tavo priešus
tarsi pakojį po tavo kojų’.
44 Taigi Dovydas vadina jį ‘Viešpačiu’, – kaip tada jis gali būti jo sūnus?!“