Evangelija pagal Luką

Paieška

Našlės skatikas

1 Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynią. 2 Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėliusz. 3 Ir jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. 4 Anie visi metė į aukų skrynią iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“.