Evangelija pagal Luką

Paieška

Nesvetingas kaimas

51 Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. 52 Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. 53 Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. 54 Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime *ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti!“ 55 Bet jis atsisukęs sudraudė juosk. 56 Jie pasuko į kitą kaimą.