Evangelija pagal Luką

Paieška

Palaiminimai

20 Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius Jėzus prabilo:
Palaiminti jūs, vargdieniai,
nes jūsų yra Dievo karalystė.
21 Palaiminti, kurie dabar alkstate,
nes būsite pasotinti.
Palaiminti, kurie dabar verkiate,
nes juoksitės.
22 *Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. 23 Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise *jų protėviai darė pranašams.