Evangelija pagal Luką

Paieška

Papiktinimai; atlaidumas

1 Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. 2 Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių. 3 Taigi sergėkitės! 
Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. 4 Jei jis septynis kartus per dieną tau nusižengtų ir septyniskart kreiptųsi į tave sakydamas: ‘Gailiuosi’, – atleisk jam“.