Evangelija pagal Luką

Paieška

Pasitikėjimas Apvaizda

22 Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Todėl aš jums sakau: per daug nesirūpinkite gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, ką vilkėsite. 23 Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. 24 Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius! 25 Kas gi jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?! 26 Tad jei jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? 27 Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums: nė *Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. 28 Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai! 29 Tad neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite! 30 Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia. 31 Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta.
32 Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!