Evangelija pagal Luką

Paieška

Perspėjimai

24 Bet vargas jums, turtuoliai,
nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
25 Vargas jums, kurie dabar sotūs,
nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės,
nes jūs liūdėsite ir verksite.
26 Vargas jums, kai visi žmonės jus giria,
nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė
netikrus pranašus.