Evangelija pagal Luką

Paieška

Simeono palaiminimas

29 „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
30 nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą,
31 kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
32 *šviesą pagonims apšviesti
ir tavosios Izraelio tautos garbę“.
33 Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. 34 O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, 35 ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.