Evangelija pagal Luką

Paieška

Suokalbis prieš Jėzų

1 Buvo arti *Neraugintosios duonos šventė, vadinama Velykomisa. 2 Aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai ieškojo būdo nužudyti Jėzų, tačiau bijojo liaudies.
3 O šėtonas įėjo į Judą, vadinamą Iskarijotu, vieną iš Dvylikos. 4 Tas nuėjęs tarėsi su aukštaisiais kunigais ir sargybos viršininkais, kaip jį išduoti. 5 Šie apsidžiaugė ir sutarė duoti jam pinigų. 6 Judas apsiėmė ir pradėjo ieškoti progos išduoti jiems Jėzų taip, kad minia nesužinotų.