Evangelija pagal Luką

Paieška

Turtas ir išganymas

18 Vienas didikas kartą paklausė: „Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 19 Jėzus jam atsakė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik Dievas. 20 Įsakymus žinai: *Nesvetimauk, **nežudyk, ***nevok, ****melagingai neliudyk, *****gerbk savo tėvą ir motiną...“ 21 Tas atsakė: „Viso šito laikiausi nuo pat jaunystės“. 22 Tai išgirdęs Jėzus jam tarė: „Tau trūksta vieno dalyko: parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane!“ 23 Tai išgirdęs didikas nusiminė, nes buvo labai turtingas.
24 Matydamas jį tokį, Jėzus prabilo: „Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę! 25 Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę!“ 26 Girdėjusieji tai paklausė: „Kas tada galės būti išgelbėtas?“ 27 Jėzus atsakė: „Kas neįmanoma žmonėms, tai galima Dievui“.
28 Tuomet Petras tarė: „Štai mes, viską palikę, nuėjome paskui tave“. 29 Jėzus atsakė jiems: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, dėl Dievo karalystės palikusio namus ar žmoną, ar brolius, ar gimdytojus, ar vaikus, 30 kuris jau šiuo metu negautų nepalyginti daugiau, o būsimajame pasaulyje – amžinojo gyvenimo“.