Evangelija pagal Luką

Paieška

Vandenlige sergančiojo išgydymas

1 Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. 2 Štai jį pasitiko vandenlige sergantis žmogus. 3 Jėzus kreipėsi į Įstatymo mokytojus ir fariziejus: „Valia per šabą gydyti ar ne?“ 4 Tie tylėjo. Tada jis ėmė išgydė jį ir paleido. 5 O jiems pasakė: *„Jei kurio iš jūsų sūnus ar galvijast įkris į šulinį, argi tučtuojau neištrauks jų šabo dieną?!“ 6 Ir jie nesugebėjo į tai atsakyti.