Evangelija pagal Luką

Paieška

Žiburio šviesa

16 *Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. 17 *Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn. 18 Tad žiūrėkite, kaip klausotės. *Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs“.