Evangelija pagal Matą

Paieška

Įvadas

Evangelija pagal Matą (gr. euaggelion kata maththaion, lot. evangelium secundum matth(a)eum) vadinama apaštalo Mato Levio, pasak tradicijos aramėjiškai ar hebrajiškai surašiusio „Jėzaus posakius“ (50–60 m. po Kr.?), vardu, tačiau iš tikrųjų parašyta graikiškai apie 80 m. po Kr.
Pasakojami įvykiai dėstomi nuosekliai: Jėzaus kilmės knyga ir gimimas (sk. 1–2), Jono Krikštytojo veikla (3,1–12), Jėzaus krikštas ir gundymas (3,13–4,11), veikla Galilėjoje (4,12–18,35), kelionė į Jeruzalę (sk. 19–20), kančios savaitė, nukryžiavimas ir laidojimas (sk. 21–27), Jėzaus prisikėlimas ir apsireiškimas mokiniams (sk. 28).
Iš judėjų kilusiems krikščionims Jėzus atskleidžiamas kaip nuo seno išpranašautas ir lauktas Mesijas.