Evangelija pagal Matą

Paieška

Jėzus ir aukštos vietos

20 Tuomet prie Jėzaus prisiartino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir parpuolusi prie jo kojų norėjo kažko prašyti. 21 Jėzus paklausė: „Ko nori?“ Toji atsakė: „Sakyk, kad šitie abu mano sūnūs tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje“. 22 Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti tauręp, kurią aš gersiu?“ Jie atsakė: „Galime“. 23 Tuomet jis tarė: „Mano taurę, tiesa, jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje – ne mano reikalas jums duoti; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paskirta“. 24 Tai išgirdę, kiti dešimt mokinių supyko ant tų brolių.