Evangelija pagal Matą

Paieška

Jėzus ir vaikai

13 Anuomet atvesta pas jį vaikų, kad uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų. Mokiniai draudė. 14 Bet Jėzus tarė: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“. 15 Ir uždėjęs ant jų rankas, jis keliavo toliau.