Evangelija pagal Matą

Paieška

Jėzus vėl apie savo mirtį.

22 Tebebūdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, 23 ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels“. Tada jie labai nuliūdo.