Evangelija pagal Matą

Paieška

Kalno pamokslo pabaiga

28 Kai Jėzus baigė tas kalbas, minios stebėjosi jo mokslu, 29 nes jis mokė ne kaip jų Rašto aiškintojai, bet kaip turintis galią.