Evangelija pagal Matą

Paieška

Kalno pamokslo pradžia

1 Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. 2 Atvėręs lūpas jis mokė: