Evangelija pagal Matą

Paieška

Neišvengiama bausmė

33 Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?! 34 Todėl štai siunčiu pas jus pranašų, išminčių ir Rašto aiškintojų. Vienus jų jūs užmušite ir nukryžiuosite, kitus plaksite sinagogose ir persekiosite nuo miesto iki miesto, 35 kad ant jūsų kristų visas nekaltas kraujas, pralietas žemėje, pradedant teisiojo Abelio krauju ir baigiant krauju Barachijos sūnaus Zacharijo, kurį jūs nužudėte tarp šventovės ir aukuro. 36 Iš tiesų sakau jums: visa tai ištiks šitą kartą.