Evangelija pagal Matą

Paieška

Palaiminimai

3 Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.
4 Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti.
5 Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.
6 Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti.
7 Palaiminti gailestingieji; jie susilauks gailestingumo.
8 Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą.
9 Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais.
10 Palaiminti persekiojami dėl teisumo; jų yra dangaus karalystė.
11 Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami.
12 Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai.“