Evangelija pagal Matą

Paieška

Priesaikos

33 Taip pat esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: Nelaužyk priesaikost, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas. 34 O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis – Dievo sostas, 35 nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. 36 Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo. 37 Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo.


5,33 Arba: „Kreivai neprisiek“.