Evangelija pagal Matą

Paieška

Sugrįžimas į Nazaretą

19 Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte 20 ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. 21 Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. 22 Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį 23 ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai: „Jį vadins Nazariečiup“. 


2,23 Plg. vietovardį Nazara (Mt 4,13; Lk 4,16) ir asketus nazyrus (Sk 6,13-21, Ts 13,5). Dar žr. Nazarėnas (Mk 1,24).