Evangelija pagal Matą

Paieška

Vargas neatsiverčiantiems

20 Tada Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė: 21 „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ar Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoję su ašutine bei pelenuose. 22 Todėl sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums! 23 Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki mirusiųjų pasaulio! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji stovėtų dar ir šiandien. 24 Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną negu tau“.