Evangelija pagal Morkų

Paieška

Apaštalų pašaukimas

13 Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. 14 Ir jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio 15 ir jie turėtų galią išvarinėti demonus. 16 Paskyrė Dvylika: Simoną, pavadinęs jį Petru, 17 Zebediejaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną (juos pavadino Boanerges, tai yra „griaustinio vaikai“), 18 Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananając19 ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė.


3,18 Žr. Mt 10,4.