Evangelija pagal Morkų

Paieška

Išgydymai Genezarete

53 Persiyrę per ežerą, jie pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. 54 Jiems išlipus iš valties, žmonės tuojau pažino Jėzų, 55 paskelbė visai apylinkei ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. 56 Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo.