Evangelija pagal Morkų

Paieška

Įvadas

Evangelija pagal Morkų (gr. euaggelion kata markon, lot. evangelium secundum marcum), pagal tradiciją priskiriama Jonui Morkui, apaštalo Petro palydovui bei vertėjui, parašyta tarp 65 ir 70 m. po Kr.
Pasakojimas apima šiuos įvykius: Jėzaus viešojo veikimo pradžią (1,1–13), veiklą Galilėjoje (1,14–9,50), kelionę į Jeruzalę (sk. 10), kančios savaitę, nukryžiavimą ir laidojimą (sk. 11–15), Jėzaus prisikėlimą (sk. 16).
Autorius siekia įtikinti pagonis, kad Jėzus iš Nazareto tikrai yra Dievo Sūnus.