Evangelija pagal Morkų

Paieška

Jėzus ir vaikai

13 Žmonės jam nešdavo vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. 14 Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. 15 Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją“. 16 Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.