Evangelija pagal Morkų

Paieška

Jėzus vėl apie savo mirtį

30 Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. 31 Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. 32 Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.