Evangelija pagal Morkų

Paieška

Mesijas ir Dovydas

35 Mokydamas šventykloje Jėzus kalbėjo: „Kodėl Rašto aiškintojai sako Mesiją esant Dovydo sūnų? 36 Juk pats Dovydas, Šventosios Dvasios įkvėptas, yra pasakęs:
Viešpats tarė mano Viešpačiui:
Sėskis mano dešinėje,
aš patiesiu tavo priešus
tarsi pakojį po tavo kojų.
37 Pats Dovydas vadina jį Viešpačiu, tai kaip jis gali būti jo sūnus?“
Didelė minia norom klausėsi Jėzaus.