Evangelija pagal Morkų

Paieška

Tikroji šeima

31 Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir lauke sustoję per kitus prašė jį iškviesti. 32 Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir broliai bei seserys lauke stovi ir ieško tavęs“. 33 O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir broliai?“ 34 Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė: „Štai mano motina ir broliai! 35 Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.