Evangelija pagal Morkų

Paieška

Ženklo reikalavimas

11 Čia priėjo fariziejų ir ėmė su Jėzumi ginčytis. Spęsdami jam pinkles, jie reikalavo ženklo iš dangaus. 12 Atsidusęs iš širdies gilumos, jis tarė: „Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums: ženklo šiai giminei nebus duota!“ 13 Ir palikęs juos jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą.