Evangelija pagal Morkų

Paieška

Žmogus ir Įstatymas

23 Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką, ir jo mokiniai eidami ėmė skabyti varpas. 24 Fariziejai priekaištavo: „Žiūrėk, jie daro per šabą tai, kas draudžiama“.
25 Jėzus atsakė: „Nejau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę: 26 prie vyriausiojo kunigo Abjatarob jis įėjo į Dievo Namus ir valgė padėtinės duonos ir davė jos valgyti savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams“. 27 Ir pridūrė: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; 28 taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats“.


2,26 1 Sam 21,2-7 nurodo vyriausiuoju kunigu tuomet buvus Abjataro tėvą Ahimelechą.