Apaštalų darbų knyga

Paieška

Pilypas Samarijoje

4 Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė gerosios naujienos žodį. 5 Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. 6 Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. 7 Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, išeidavo netyrosios dvasios. Buvo išgydyta daug paralyžiuotųjų ir luošių. 8 Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą.