Evangelija pagal Matą

Paieška

Suokalbis prieš Jėzų

1 Baigęs visas tas kalbas, Jėzus tarė savo mokiniams: 2 „Jūs žinote, kad po dviejų dienų bus Velykosu, ir Žmogaus Sūnus bus atiduotas nukryžiuoti“. 3 Tuomet aukštieji kunigai bei tautos seniūnai susirinko į rūmus vyriausiojo kunigo, kuris vadinosi Kajafas, 4 ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir nužudyti. 5 Bet jie sakė: „Tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio“.