Evangelija pagal Luką

Paieška

Jėzus šventykloje

45 Įžengęs į šventyklą, Jėzus pradėjo varyti laukan prekiautojus. 46 Jis sakė jiems: „Parašyta: *Mano Namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos **plėšikų lindyne“.
47 Ir *jis kasdien mokė šventykloje. Aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai bei tautos seniūnai svarstė, kaip jį pražudyti, 48 tačiau neišmanė, ko griebtis, nes visi žmonės tik ir klausėsi jo mokslo.